Продължете към съдържанието

Семейни разправии – Хана Арент, Ерик Вьогелин, Реймон Арон

Автор: проф. Ивайло Знеполски

Художник на корица: Веселин Праматаров

ISBN: 9789542843788

Дата на издаване: 2024

Страници: 208

Корична цена: 18 лв.

СЕМЕЙНИ РАЗПРАВИИ

 

ХАНА АРЕНТ

 

ЕРИК ВЬОГЕЛИН

 

РЕЙМОН АРОН

 

ВСТЪПИТЕЛНИ ДУМИ ………………………………………………………………….. 13

 

Първа част

 

ХАНА АРЕНТ И РЕЙМОН АРОН

 

Хана Арент – имигрантка беглец, парий с политическо съзнание ………. 27

 

Реймон Арон – изграждане на политическо съзнание в сблъсък с „безмилостната бруталност“ на политиката ……………………………………. 34

 

Срещи след войната …………………………………………………………………………. 42

 

Хана Арент – критика на „Държавата-нация“ и антисемитизма на Виши………………………………………………………………… 47

 

Арон, Виши и критиката на Произходът на тоталитаризма ……………. 52

 

Водещата роля на Арон в Конгреса за свобода на културата ……………… 59

 

Арент и Конгресът за свобода на културата.

 

Заемане на позиция срещу популисткия антикомунизъм …………………… 64

 

Арент и Арон в пряк сблъсък …………………………………………………………… 67

 

Арент и Арон – как да разбираме текущата политика ……………………….. 77

 

Хана Арент в търсене същността на политиката.

 

Критика на представителната демокрация ………………………………………… 82

 

Арент и Арон и студентските бунтове от 1968 г. ……………………………….. 94

 

Премълчавани влияния …………………………………………………………………….. 96

 

Реймон Арон – нуждата от политическите инструменти за задвижване на представителната демокрацията …………………………… 101

 

Арент и Арон – две гледни точки върху историята и свободата ……….. 109

 

Двата полюса на политическото мислене ………………………………………… 117

 

Втора част

 

ХАНА АРЕНТ И ЕРИК ВЬОГЕЛИН

 

Неофициални предварителни контакти и изясняване несъвместимостта на позициите за природата на тоталитаризма ……… 125

 

Публичният сблъсък между Арент и Вьогелин ……………………………….. 134

 

Двупосочни влияния – и неосъзнавани, и пренебрегвани ………………… 145

 

Връзката между традицията и модерността при Вьогелин и Арент ….. 149

 

Опити за сближаване – общи теми и изследователски задачи ………….. 154

 

Трета част

 

РЕЙМОН АРОН И ЕРИК ВЬОГЕЛИН

 

Първи срещи, близост и различия в разбирането на „политическите религии“………………………………………………………….. 167

 

Какви са корените на псевдорелигиите …………………………………………… 171

 

Реймон Арон – връзката между индустриалното общество

 

и политическата природа на режимите ……………………………………………. 174

 

11

 

Ерик Вьогелин срещу течението на технологичния абсолютизъм ……. 178

 

Изключващи се и допълващи се частни истини ………………………………. 183

 

Арон и Вьогелин: хора от вчера или теоретици с трайно интелектуално влияние ……………………………………………………. 185

 

Четвърта част

 

ХАНА АРЕНТ И ДРУГИТЕ

 

За пустинята и оазисите …………………………………………………………………. 191

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ……………………………………. 201

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ФРЕНСКИ ЕЗИК …………………………………………. 203