Продължете към съдържанието
-25% !

Списание Медицинско право и здравеопазване бр. 4/2021

ISBN: 2748-7070-4

Дата на издаване: 2022

Страници: 200

Корична цена: 11.00 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ

1. В настоящия брой:

от редакционната колегия………………………………………………. 5

2. Гост на броя:

професор Атанас Щерев…………………………………………………… 9

3. Статии:

3.1. Пандемията – Covid 19. Съпоставката на данните с други познати на човечеството епидемии през XX в.

Общ преглед на медицинските, психологични и социални последствия върху общественото

здраве – Антония Илиева………………………………………….. 27

3.2. Правен режим на клиничните изпитвания на лекарства в българското законодателство

в периода 1879-2007 г., Веска Гергова………………………. 48

3.3. Компетентност на органите на публичните търговски

дружества, адвокат Светла Качарова, доктор по право…………………………………….. 78

3.4. Права на човека и Ковид-19 – търсенето на свобода и налагането на ограничения

на съвременното общество – Радостина Иванова,

студент в ЮФ на СУ „Св. Кл. Охридски“………………….. 95

4. COVID-19 – Актуална нормативна уредба

за периода 01.08 – 30.11.2021 г., проф. Дарина Зиновиева,

Надежда Славчева, Лилия Монова……………………………….. 108

5. Юриспруденция:

Решение № 6919/09.06.2021 на ВАС……………………………… 182

Решение № 11805/18.11.2021 на ВАС……………………………. 186

Решение № 11976/24.11.2021 на ВАС……………………………. 192

6. Нови книги:

Рецензия от проф. Дарина Зиновиева за книгата

„Административно-правен режим относно хората

с увреждания в българското законодателство

с автор Илияна Митева…………………………………………………. 197

Рецензия от проф. Дарина Зиновиева за книгата

„Сборник доклади от конференция с международно

участие „Основни права и медицинско право“,

на института за държавата и правото, БАН…………………….. 199​