Продължете към съдържанието

Тракийският шифър за богомилските символи и тайнства

Автор: Христо Буковски

Художник на корица: Дамян Дамянов

ISBN: 9789542842651

Дата на издаване: 2023

Страници: 336

Корична цена: 20 лв.

Тази книга e за откритието на Тайната, умълчавана от вечни времена. Тя е призвана да води хората, които жадуват да видят къде са се прочули съвършените богомили не само у нас, но и в чужбина. Така прозорливите търсачи на приемствеността в развитието на духовните процеси от древността и през Средновековието ще имат удобно помагало да се подготвят какво могат да открият и съпреживеят. Подбрах внимателно най-уместното да захрани интереса на заинтригуваните да „разчетат“ изконно българските езотерични податки и символи, оцелели в документи, на реликви и артефакти, по храмове, крепости, паметници на исторически места и дори в съвременна градска среда из Сърбия, Босна и Херцеговина, Хърватия, Италия, Франция, Андора, Испания, Малта, Гърция…

Така по изложение, което вярно следва най-добрия подход през такива познания, може да осмислим проникновено разказаното с видяното като споделен опит да проникваме във Всевремието по пътя на посветените…

Христо Буковски