Продължете към съдържанието

Памет и справедливост

Автор: Даниела Колева

ISBN: 9789542832195

Дата на издаване: 2020

Страници: 368

Корица: мека

Корична цена: 18 лв.

Лични спомени и публични разкази за комунизма

Благодарности …………………………………………………………………………………… 9

Въведение: архипелаг Памет ……………………………………………………………. 11

Глава 1

Памет и разказ, или кутията с инструменти …………………………………. 25

Колко вида памет? ………………………………………………………………….. 26

Колективната памет, или кой всъщност помни …………………………. 28

Места на памет, или какво се помни ………………………………………… 33

Как се помни: комуникативна и културна памет ………………………. 38

От културна памет към култури на памет и политики на памет …………………………………………………. 44

Защо тъкмо разказ? …………………………………………………………………. 47

„Големи“ и „малки“ разкази…………………………………………………….. 59

I част

Политики на памет и култури на памет

Глава 2

Новият „голям разказ“: справяне с миналото ………………………………. 67

Политики на памет: „холокостизиране“ на комунизма? ……………. 70

Мнемополитическа регионализация: две европейски култури на памет …………………………………. 81

Глава 3

Политики на справедливост: възстановителното право……………….. 91

Законодателно осъждане и криминализация на комунистическия режим ………………………….. 94

Справедливост за жертвите …………………………………………………….. 98

Реабилитация ………………………………………………………………………….. 99

Реституиране на отнета собственост ……………………………………… 106

Търсене на отговорност от извършителите – от правната в моралната сфера …………………….. 115

Наказателно преследване ………………………………………………………. 117

Лустрация …………………………………………………………………………….. 124

Глава 4

Политики на признаване ……………………………………………………………… 131

Установяване на фактите – „архивната революция“ ……………….. 131

Политики на истината и институции на паметта…………………….. 138

Изработване на нов исторически разказ …………………………………. 138

Институти на паметта ……………………………………………………………. 143

Формиране на култури на памет: мемориализация и музеализация……………………………………… 153

Паметта за жертвите в публичното простран ство …………………… 154

Музейни разкази за комунизма ………………………………………………. 168

II част

Мнемонични разкази и общности на памет

Глава 5

„Тръни в духа“: травматични разкази …………………………………………. 191

Травма и памет ……………………………………………………………………… 191

Колективна травма? Възможно ли е? ……………………………………… 195

Комунистическите репресии като културна травма ………………… 201

Белене като топос в травматичния разказ ………………………………. 205

Публичната памет: топоси, тропи, сюжети ………………………………………………………….. 206

Местната памет в Белене: топоси, тропи, сюжети ………………….. 210

Разказът за общностите: „ние тука сме на две“ ………………….. 211

Миналото: наводнения, кал, качамак …………………………………….. 213

Социалистически преобразования: къщи, асфалти, тротоари ………………………………. 216

7

Островът: „чист рай, злато за нас“ ……………………………………. 221

Лагерът в местната памет: травматично изтласкване или ограничена рационалност …………….. 223

Възпитаване на памет? ………………………………………………………….. 234

Оголеният живот и damnatio memoriae …………………………………… 240

Политиката на състрадание и местната публичност ……………….. 256

Глава 6

„Печал, почти надежда“: носталгични разкази …………………………… 267

Понятието – от медицината към културологията ……………………. 267

Носталгия и неосталгия в постсоциалистически контекст ……… 275

Ретроспективни миражи: носталгията като биографичен феномен ………………………………… 285

Всекидневен социализъм ………………………………………………………. 287

Спокойствие и сигурност ………………………………………………………. 291

Солидарност в микрообщността: своите, не режимът …………….. 295

Изгубените ценности …………………………………………………………….. 299

Homo nostalgicus без стигма ………………………………………………….. 303

За нормалността на посткомунистическата носталгия ……………. 308

Пред предизвикателствата на промените ……………………………….. 309

Носталгично поколение? ……………………………………………………….. 313

За ненормалността на посткомунистическата носталгия ………… 322

Заключение: Има ли надежда за паметта? ……………………………………….. 331

Използвана литература …………………………………………………………………… 341