Продължете към съдържанието

Социално подпомагане 2022 (сборник нормативни актове) – предстоящо

Автор: Нина Гевренова

ISBN: 9789542839538

Дата на издаване: 2022

Страници: 476

Корична цена: 13 лв.

Сборникът съдържа:

Конституция на Република България (извлечение

Закон за социално подпомагане;

Правилник за прилагане на Закона за социално подпомагане;

Закон за социалните услуги;

Правилник за прилагане на Закона за социалните услуги;

Закон за личната помощ;

Закон за семейни помощи за деца;

Правилник за прилагане на Закона за семейни помощи за деца;

Закон за закрила на детето (извлечение

Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето (извлечение

Закон за хората с увреждания (извлечение

Закон за ветераните от войните на Република България;

Закон за местните данъци и такси (извлечение

Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет;

Наредба № РД-07-5 от 16 май 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление;

Подбрана практика на Върховен административен съд.