Продължете към съдържанието

Социално и здравно осигуряване 2022 – сборник нормативни актове – предстоящо

ISBN: 9789542839521

Дата на издаване: 2022

Страници: 1096

Корична цена: 28 лв.

Сборникът съдържа:

Социално осигуряване:

 • Кодекс за социално осигуряване;
 • Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица;
 • Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица;
 • Наредба за осигурителните каси;
 • Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски;
 • Наредба за пенсиите и осигурителния стаж;
 • Закон за установяване на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред;
 • Наредба за медицинската експертиза;
 • Закон за здравето (извлечение

 • Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки;
 • Списък на професионалните болести;
 • Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести;
 • Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване;
 • Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица;
 • Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (извлечение

 • Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране;
 • Инструкция № 13 от 31 октомври 2000 г. за прилагане на наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране.

Здравно осигуряване:

 • Закон за здравното осигуряване;
 • Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.