Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 4/2021

Автор: Веселина Канатова-Бучкова

ISBN: 2010014137

Дата на издаване: 2021

Страници: 88

Корична цена: 10 лв.

Съдържание:

  • Новите положения в административнонаказателната отговорност
    по ЗАНН – Веселина Канатова-Бучкова ………………………5
  • Решения и определения на ВАС……………………………………37
  • Втора колегия……………………………………………………………….37
  • Тричленен състав………………………………………………………….37
  • Шесто отделение…………………………………………………………..37
  • Преюдициални запитвания……………………………………………41
  • Указател на съдебните актове………………………………………..87