Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 3/2023

Автор: Атанас Симеонов, Васил Райчев

ISBN: 0861-5268-23-3

Дата на издаване: 2023

Страници: 96

Корична цена: 12 лв.

Съдържание:

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ…………………………………………………5

 

За иска на кредитора за оспорване на вземането на друг

 

конкуриращ кредитор с предмет публично вземане, Васил Райчев…….5

 

Отмяна и изменение на благоприятни решения по реда

 

на Митническия кодекс на Съюза, Атанас Симеонов………………………..13

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ

 

ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

И ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД …………………………………………….24

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2 по т.д. № 3/2022 г……………24

 

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС………………………………………….29

 

ПЪРВА КОЛЕГИЯ………………………………………………………………………………29

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….29

 

Първо отделение…………………………………………………………………………………..29

 

Трето отделение……………………………………………………………………………………34

 

 

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ…………………………………………………69

 

Определение по хода на делото от 21.03.2023 г.

 

по адм. дело № 6332/2022 г., V отд.,

 

докладчик съдия Донка Чакърова…………………………………………………………..69

 

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….94