Продължете към съдържанието

Административно правосъдие бр. 2/2023

Автор: проф. д-р Валери Димитров, проф. д. н. Райна Николова

ISBN: 0861-5268-23-2

Дата на издаване: 2023

Страници: 86

Корична цена: 12 лв.

Съдържание:

 

 

СТАТИИ, АНАЛИЗИ, КОМЕНТАРИ…………………………………………………5

 

Административното регулативно и надзорно право

 

като подотрасъл на българското административно

 

право, Проф. д-р Валери Димитров………………………………………………………5

 

Подсъдност по административни

 

дела, Проф. д. н. Райна Николова………………………………………………………..22

 

 

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

 

НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА КОЛЕГИИТЕ

 

ОТ ВЪРХОВНИЯ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

 

И ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД …………………………………………….47

 

ТЪЛКУВАТЕЛНО ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 по т.д. № 2/2022 г……………47

 

 

РЕШЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НА ВАС………………………………………….54

 

ВТОРА КОЛЕГИЯ……………………………………………………………………………….54

 

Тричленен състав………………………………………………………………………………….54

 

Второ отделение…………………………………………………………………………………..54

 

 

ПРЕЮДИЦИАЛНИ ЗАПИТВАНИЯ…………………………………………………64

 

Определение по хода на делото от 25.01.2023 г. по

 

адм. дело № 12086/2021 г., VIII отд.,

 

докладчик съдия Теодора Николова……………………………………………………….64

 

 

Указател на съдебните актове……………………………………………………………….84