Продължете към съдържанието

Административно право и процес 2023 – Сборник нормативни актове

Автор: проф. д-р Димитър Костов

ISBN: 9789542841890

Дата на издаване: 2023

Страници: 840

Корична цена: 18 лв.

Административното материално и процесуално право постоянно преутвърждават своето значимо място в действащата ни правна система. Като сложен комплекс от законови и подзаконови нормативни актове регулират обществените отношения, свързани с една от най-динамичните прояви на държавната власт – държавното управление (изпълнителна дейност), чието значение за цялостното развитие на обществото ни е безспорно.

В настоящия сборник са систематизирани едни от най-важните нормативни актове, включително и Конституцията на Република България, обхващащи главните аспекти от организацията и функционирането на изпълнителната власт в центъра и по места, контролните способи за законосъобразното й осъществяване, както и отговорността в това отношение.

Сборникът е предназначен за ползване в юридическите факултети в страната, както и от практикуващите юристи, а също и от всички, интересуващи се от проблемите на административното право и административния процес.

 

Сборникът съдържа:

 

РАЗДЕЛ ПЪРВИ – АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО

 

  1. Органи и администрация на изпълнителната власт

 

  1. Конституция на РБ (извлечение);

 

  1. Закон за администрацията;

 

  1. Закон за държавния служител;

 

  1. Закон за местното самоуправление и местната администрация;

 

  1. Закон за висшето образование;

 

  1. Закон за развитието на академичния състав в Република България;

 

  1. Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България.

 

  1. Административно-териториално устройство на Република България

 

  1. Конституция на РБ (извлечение);

 

  1. Закон за административно-териториалното устройство на Република България;

 

  1. Закон за териториалното деление на столичната община и големите градове.

 

 

III. Контрол и отговорност в държавното управление

 

  1. Конституция на РБ (извлечение);

 

  1. Закон за отговорността на държавата и общините за вреди;

 

  1. Закон за достъп до обществена информация;

 

  1. Закон за защита на личните данни;

 

  1. Закон за омбудсмана;

 

  1. Закон за защита от дискриминация.

 

 

РАЗДЕЛ ВТОРИ – АДМИНИСТРАТИВЕН ПРОЦЕС

 

  1. Конституция на РБ (извлечение);

 

  1. Закон за съдебната власт (извлечение);

 

  1. Административнопроцесуален кодекс;

 

  1. Закон за административните нарушения и наказания;

 

  1. Закон за нормативните актове.