Skip to content

Contacts

Main office

Ciela Norma AD

1510 Sofia, Blvd. Vladimir Vazov 9

Please choose a depertment you would like to get in touch.

Петя Господинова-Йончева
Ръководител направление Книгоиздаване
Тел: (+359 2) 903 00 28
E-mail: petya.gospodinova@ciela.com
 
 
Захари Карабашлиев  
Главен редактор
(+359 2) 903 00 65
 
 

Христо Блажев
Зам.-главен редактор
(+359 2) 903 00 63 
E-mail: hblajev@ciela.com

 

Николай Алексиев
Отговорен редактор „Право“
(+359 2) 903 00 67
E-mail:
 nikolai.aleksiev@ciela.com 

 

Борислав Мънзов
Редактор „Право“
(+359 2) 903 00 67
E-mail: 
borislav.munzov@ciela.com

 

Димитър Николов
Редактор
(+359 2) 903 00 68
E-mail: 
dimitar.nikolov@ciela.com

 

Мирослав Александров
Редактор
(+359 2) 903 00 68
E-mail: m.alexandrov@ciela.com

 

Благой Иванов
Редактор
(+359 2) 903 00 68
E-mail: 
blagoy.ivanov@ciela.com

Темз Арабаджиева
Мениджър Връзки с обществеността и реклама
(+359 2) 903 00 62 
E-mail: temz.arabadjieva@ciela.com 

 

Мария Найденова
PR и реклама
(+359 2) 903 00 62
E-mail: maria.naydenova@ciela.com

Дамян Дамянов
Графичен дизайн

E-mail: damyandamyanov@ciela.com

 

Надежда Тошева
Предпечат
(+359 2) 903 00 67

E-mail: nadiatosheva@ciela.com

 

Петър Дамянов
Предпечат
(+359 2) 903 00 67
E-mail: p.damianov@ciela.com

Петя Васкова
Мениджър Търговски отдел 
Тел. (+359 2) 903 00 24
E-mail: petia.vaskova@ciela.com

Десислава Семерджиева
Мениджър Ключови клиенти 
Тел. (+359 2) 903 00 23
E-mail: d.semerdjieva@ciela.com

Галина Каварджикова
Търговски отдел
Тел: (+359 2) 903 00 25
E-mail: g.kavardzhikova@ciela.com