Продължете към съдържанието

Показване на 3 резултата

Книги от Жасмин Попова

Жасмин Попова е доктор по право и професор по международно право, международни отношения и право на Европейския съюз в Института за държавата и правото на БАН.

 През 1990–1991 г. е юридически съветник на Президента на Република България д-р Желю Желев. От 1991 до 2007 г. е на дипломатическа служба в Министерството на външните работи: последователно е заместник-ръководител на новосъздадената Мисия на България към Европейските общности в Брюксел, Секретар на Министерския съвет по Европейска интеграция, директор на Дирекция „Европейска интеграция“ в МВнР, посланик на България в Швеция, Норвегия и Исландия, съветник в Дирекция „Права на човека и международни организации“ в МВнР.

 В периода 2008–2013 г. е европейски служител, началник отдел в Съда на Европейския съюз в Люксембург. От 2015 до 2017 г. е съветник по въпросите на Европейския съюз в Народното събрание, а от май 2017 г. – в Министерството на правосъдието.

 Дългогодишен университетски преподавател, проф. Попова е автор на над 100 научни публикации в български и чуждестранни издания, включително 9 монографии в областта на облигационното право, на международното право, международните отношения и правото на Европейския съюз. Отговорен редактор на списание „Европейски правен преглед“ от създаването му. Нейно дело е и първият български учебник по право на ЕС, публикуван през 1997 г.

 Проф. Попова членува в редица правителствени и неправителствени организации с предмет на дейност проблемите на европейския интеграционен процес – съучредител и член на Настоятелството на Европейския институт – България и на Управителния съвет на Българската асоциация по европейско право. Член е на Програмния съвет на Националния институт на правосъдието.

 От 2017 г. е член на Правния съвет на Президента на Републиката.