Продължете към съдържанието

Показване на 4 резултата

Книги от Йонко Кунчев

Проф. д.ю.н. Йонко Кунчев е декан на Юридическия факултет на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ и ръководител на магистърска програма „Съдебни експертизи“ в същия университет. Преподавател е по криминалистика и съдебна експертология. През 1986 г. е получил е научна степен „кандидат на юридическите науки“ (доктор по право) след защита на дисертация по криминалистика в Москва. От 1994 г. е ст.нс. II степен, а от 2000 г. – „доктор на юридическите науки“. Професор е по криминалистика от 2004 г. Работил е в МВР на различни длъжности: оперативен работник в криминална полиция; научен сътрудник, старши научен сътрудник и началник на сектор „Противодействие на престъпността“ в Научноизследователския институт по криминалистика и криминология – МВР; ректор на Академията на МВР и ръководител на катедра „Наказателноправни науки“ в същата академия. Бил е зам.-председател на дружеството по съдебна медицина и криминалистика. Бивш зам.-декан на ЮФ на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Като научен консултант е съдействал на оперативноиздирвателните и следствените органи за разкриване на извършители на тежки престъпления. Научната и преподавателската си дейност съвместява с упражняване на адвокатска професия. Автор е на повече от 90 научни труда в областта на разкриването, разследването и предотвратяването на престъпления.