Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Веселина Манева

Веселина Манева завършва „Право“ в СУ „Св. Климент Охридски“ през 1986 г., а през 1991 г. завършва и курс в Школата по патентно дело към Технически университет със специалност „патентен специалист“. Доктор по право от 2005 г. по специалността „Изобретателско, авторско и патентно право“. Специализирала е в Макс Планк Институт по Интелектуална собственост, конкурентно и финансово право в Мюнхен, в Института за авангардни правни изследвания в Лондон и в Университета в Женева.
Работила е като държавен експерт и юрисконсулт в Патентното ведомство. От 2011 г. е доцент в Нов български университет по специалността „Изобретателско, авторско и патентно право“. Преподавала е в УНСС, в ТУ и в ПУ „Паисий Хилендарски“.
Автор е на книгата „Патентното нарушение“ и на статии в правната периодика.