Продължете към съдържанието

Книги от Венцислав Стоянов

Венцислав Стоянов е роден през 1956 г. в Пловдив. Завършва Френска езикова гимназия през 1975 г. и висше юридическо образование в СУ „Св. Климент Охридски" през 1981 г. През 1982-1983 г. е стажант-съдия в Софийски окръжен съд, а през 1983-1984 г. – младши съдия в Окръжен съд – Пловдив. От 1984 г. е редовен докторант по гражданскоправни науки в Институа за държавата и правото към Българската академия на науките. Защитава докторат през 1987 г. От 1988 г. е научен сътрудник в ИДП, през 1996 г. е избран за доцент, а през 2006 г. – за професор по гражданско и семейно право. Преподава вещно право и гражданско право - обща част в Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски" от основаването му. Избиран е за декан на ЮФ на ПУ през периода 2003–2011 г. и отново през 2015 г. Ръководил е катедрата по гражданскоправни науки в ЮФ на ПУ в периода 2007-2015 г. В. Стоянов е автор на учебник по вещно право, на шест монографии и на повече от 100 статии и студии. Член е на редколегията на сп. „Собственост и право" от 1996 г. Специализирал е във Франция, Англия и Швейцария.
Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.