Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Тони Димов

Тони Димов е роден на 10 май 1974 г. в гр. Ловеч. Възпитаник е на Гимназията за чужди езици в Ловеч. През 1998 г. се дипломира в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От 2006 г. започва изследователският му интерес към механизма на оценката на въздействието на политиките и регулирането. През 2014 година защитава дисертация на тема „Оценка на въздействието на законодателството в Европейския съюз – същност, правна уредба и механизми” в Института за държавата и правото при Българската академия на науките. Той е един от авторите на Ръководството за изготвяне на оценка на въздействието на законодателството от 2014 г. и на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за нормативните актове, приет през 2016 г.
Учредител и председател на Центъра за оценка на въздействието на законодателството – създаден като тясно специализирана експертна организация през 2011 година с основна мисия въвеждането на възприетите в ЕС принципи на по-доброто регулиране и институтите на оценката на въздействието и обществените консултации в българския нормотворчески процес.