Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Теодора Георгиева

Д-р Теодора Георгиева е завършила ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Юридическата ѝ кариера в съдебната система включва работа като младши прокурор и прокурор в  Софийска районна и в Софийска градска прокуратура, в Специализиран отдел – Антикорупция . В момента работи като съдия в Административен съд София – град, където като касационна инстанция се разглеждат  административнонаказателни производства. Тя е защитила научна степен „Доктор по административно право и процес“  при  Института за държавата и правото към БАН, на тема „Административнонаказателни производства по българското законодателство“. Била е на обучение в Националната магистратска школа в Страсбург, Франция. Автор е на редица публикации в различни специализирани издания по въпросите на административното наказване.