Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Съби Събев

Генерал майор (з) д-р Съби Събев е работил за изграждането и укрепването на военните способности и структури, както и за реформата на Българската армия. Заемал е различни длъжности във Военновъздушните сили и Генералния щаб на Българската армия на тактическо, оперативно и стратегическо ниво. Той е ръководил разработването на доктринални и стратегически документи, прегледи, планове и анализи, включително организиране участието на български контингенти в учения и мироопазващи операции на НАТО. Като военен представител е изградил и интегрирал националното военно представителство в дейността на Военния комитет на НАТО и подчинените му работни органи. След приключване на военната си кариера Събев е работил като главен експерт във Военна академия „Г. С. Раковски“ и като преподавател в Нов български университет. Има редица публикации по въпросите на трансформацията на въоръжените сили.