Книги от Спас Спасов

Спас Спасов е завършил ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Има магистърска степен по право на Европейския съюз от същия университет. Редовен докторант по Административно право и процес в Българската академия на науките. Работи като съдебен помощник във Върховния административен съд.

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.