Продължете към съдържанието

Показване на 3 резултата

Книги от Савина Михайлова-Големинова

Гл. ас. д-р Савина Михайлова-Големинова e преподавател по финансово и данъчно право в катедра „Административноправни науки“ на Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Преподава в Юридическия и Стопанския факултет на университета. Специализирала е в IFBD (Амстердам, Нидерландия) и в Оксфордския университет (Обединено кралство). Член e на Софийската адвокатска колегия и на Международната фискална асоциация (IFA). Автор на публикации в областта на финансовото и данъчното право. Член е на екипа на Академията за европейски структурни и инвестиционни фондове (съвместна програма на Института по публична администрация и Софийския университет) и на Националния институт на правосъдието. Владее български, английски и руски език.