Книги от Румен Аврамов

се занимава с макроикономика, централни банки, стопанска история и икономическа култура. Бил е старши научен сътрудник в Икономическия институт на БАН, икономически съветник на Президента Желев, зам-председател на Агенцията за икономическо програмиране и развитие към Правителството, член на Управителния съвет на Българска Народна Банка. Румен Аврамов има публикации в България, САЩ, Франция, Русия, Полша, Аржентина. Той е консултирал Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие и Европейската комисия. Член е на издателски съвети на редица научни списания. Гостувал е в научни институти в Москва, Париж, Вашингтон, Лондон, Виена. Румен Аврамов е автор, редактор или съставител на Преходът (1994); Капитализмът в България (Икономически текстове и лични спомени на Стоян Бочев) (1998); 120г. Българска Народна Банка. Анотирана хронология (1999); Стопанският ХХ век на България (2001); “East”-“Wеst” Cultural Encounters. Entrepreneurship, Governance, Economic Knowledge (2004);

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.