Продължете към съдържанието

Показване на 2 резултата

Книги от проф. д-р Стефан Стойчев

е доктор по право и професор по Конституционно право. Дългогодишен преподавател в ЮФ на СУ "Св. Климент Охридски" и в други висши учебни заведения в страната.
Автор е на няколко учебника по конституционно право (самостоятелно и в съавторство), на учебници по основи на правото (в съавторство) и учебник по избирателни системи и процедури. Автор е и на множество монографии, студии и статии в областта на демокрацията, избирателната система, парламентаризма и други. Съставител е над повече от десет помагала по конституционно право.