Продължете към съдържанието

Книги от проф. д-р Румен Марков

Проф. д-р Румен Марков завършва право в СУ „Св. Климент Охридски". Специализира в Университета на Барселона. Започва професионалната си кариера като следовател. През 1985 г. е избран за асистент по наказателно право във Висшия институт на МВР. Преподавал е също в СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и УНСС. През 1991 г. защитава докторска дисертация на тема „Доброволният отказ за извършване на престъплението", а през 1998 г. е избран за доцент с хабилитациония му труд „Поощрителните норми в наказателното право". Автор е и на монографиите „Престъпна и правомерна дейност на множество лица“. С.: Фенея, 2006 (хабилитационен труд за професор) и „Принудата и новият член 16а от Наказателния кодекс“. С.: Сиби, 2017.

 

 

Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.