Показване на 3 резултата

Филтър»

Книги от проф. д-р Александър Стойнов

Проф. д-р Александър Стойнов е роден на 8 юни 1949 г. в гр. София. Завършва средно образование през 1968 г. в лицей „Декарт“ при Френската културна мисия - гр. Алжир и висше образование през 1974 г. в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Започва преподавателска дейност в СУ „Св. Климент Охридски“ като асистент по наказателно право през 1977 г., а през 2004 г. получава званието професор. Доктор по право е на Софийския университет. Специализирал е в Париж, в Института за сравнителноправни изследвания и в Юридическия факултет на Сорбоната по въпросите, свързани с жертвата на престъплението. Наред с това е специализирал и в областта на основните права на човека в Юридическия факултет на Университета в гр. Монпелие, Франция. Носител на почетен знак на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ с огърлица

Проф. д-р Александър Стойнов е автор на множество монографии, учебници (включително и на брайлови издания), статии и студии на български, руски, френски и немски език. Десетки статии и студии по широк кръг въпроси на наказателното право, включително по проблемите на защита на банковата тайна, за жертвата на престъплението, престъпленията против личността, престъпленията против правата на гражданите, престъпленията против собствеността и т.н.


Неизменно е канен за участие в сформираните от различни правителства работни групи за изработване на проект за нов Наказателен кодекс от 1993 г. насам. Член е на комисията по помилванията при президента на Република България от 2002 г. до 2011 г. Член е на Консултативния съвет по законодателството към Народното събрание на Република България от 2003 г.

Приносът на проф. Стойнов СУ и ЮФ е не само като изтъкнат учен и преподавател, но и като административен ръководител. Той е заместник-декан на Юридическия факултет от април 1995 г. до май 1999 г. и ръководител на Катедрата по наказателноправни науки 1994-1996 г. и от 2000-2008 г.