Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Пенка Кожухарова

е главен асистент в катедра "Педагогика и управление на образованието" на Шуменския университет "Епископ Константин Преславски".
Автор е на повече от 40 публикации 6 областта на дидактиката и теория на Възпитанието. Води специализиращи лекционни курсове по "Сравнителното образование", "Евроинтеграция и образование", "Разработване и управление на образователни проекти", "Педагогика на ресоциализацията", „Работа с деца със затруднения в ученето", "Частното образование в България". През 2006 г. е била гост-преподавател по програма Сократ - Еразъм в Университет за професионално образование - Хага. Професионалният й опит в областта на проектния мениджмънт е резултат от участие в национални и международни проекти в сферата на образованието.