Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Пенчо Пенев

роден на 7 юли 1947 г. в гр. Кюстендил. Доцент по конституционно право и доктор по гражданско и облигационно право. Директор на Национален институт на правосъдието.
Завършил Юридическия факултет на СУ "Климент Охридски".
Бил е младши съдия в Софийския окръжен съд, съдия и председател на Костинбродския районен съд, ръководител на Наказателната колегия на Софийския районен съд, зам.-председател и председател на Гражданската колегия на Софийския окръжен съд, ръководител на направление "Правни проблеми на СИВ" в Министерство на правосъдието, правосъден министър в първото правителство на А. Луканов, министър на вътрешните работи във втория кабинет на Луканов, министър на правосъдието в коалиционното правителство на Д. Попов, член на Конституционния съд, депутат във ВНС.
През 2004 г. е избран от Управителния съвет на Националния институт на правосъдието за негов директор.