Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Павлина Панова

е родена през 1967 г. Завършила е гимназия с преподаване на английски език във Видин и право в СУ „Св. Климент Охридски”.
Специализирала е право, съдебна практика, сътрудничество по наказателни дела и др. в Трир, Германия, „Т. М. С. Ассер Институт” – Хага, Европейски институт за публична администрация – Люксембург и др. Работила е като прокурор в Софийска районна прокуратура и като съдия в Софийски районен съд, Софийския градски съд, Софийския апелативен съд. От 2007 г. до 2018 г. е съдия във Върховния касационен съд.
От 1999 г. до 2006 г. е хоноруван асистент по наказателен процес в СУ „Св. Климент Охридски”, а от 2000 г. е преподавател към Националния институт на правосъдието по програмите за основи на европейското право, наказателноправно съдебно сътрудничество и права на човека. През 2004 г. защитава дисертация на тема „Европейските стандарти за надлежна наказателна процедура по чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи” и ѝ е присъдена научна степен „доктор по право”. Член е на Съюза на учените в България.
От 2005 г. е кореспондент за България по проект на ЕК за прилагане на Европейската заповед за арест, а от юни 2007 г. е избрана от Висшия съдебен съвет за българския съдия в Съвместния общонадзорен орган на Евроджъст – Хага. От началото на 2009 г. е съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург.
От 2018 г. е съдия в Конституционния съд.