Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Николай Неновски

следва икономика в Московския държавен университет „М. Ломоносов“ (1984-1989) и икономика и финанси във Франция и Швейцария (1990-1996). Защитава докторат в Института по икономика на БАН (1995).
В периода 1988-1989 работи в комисията на СИВ в Москва. Работи като финансист в SOGENAL, Люксембург (1994). Преподава теория на парите и международни финанси в Университета за национално и световно стопанство, катедра „Финанси и счетоводство“ от 1997. Преподавател е в Университета на Орлеан, Франция от 2000. Асоцииран изследовател е в ICER, Торино от 2006 г. Работи в Българска народна банка от 1996, а в периода 2002 г. -2008 г. е член на Управителния и съвет. Съучредител е на „Българската макроикономическа асоциация“  (2003) и на българското дружество “Фридрих Хайек” (2002).
Син е на проф. Нено Неновски, български юрист и член на Конституционния съд на Република България.
Основни области на изследванията на Николай Неновски са паричната теория и паричната политика, историята на икономическата мисъл и политическата икономия. Изследва проблемите на паричния съвет в България.