Продължете към съдържанието

Показване на 2 резултата

Книги от Михаил Малчев

Михаил Малчев е роден на 21.09.1983 г. в Банско. Завършва „Право” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”. Защитава дисертационен труд и става доктор по научна специалност „Гражданско и семейно право” през 2010 г. От тогава има преподавателски опит като хоноруван асистент по дисциплините „семейно и наследствено право“ и „гражданско право – обща част“. Провеждал е многобройни обучения на практикуващи юристи, организирани от Националния институт на правосъдието, Центъра за обучение на адвокати „Кръстю Цончев“, Съюза на юристите в България, Института по публична администрация и др. Има повече от десет години съдийски стаж, разглежда граждански и административни дела, като понастоящем правораздава в Административен съд – София-град. Бил е на обучения по специалността във Франция, Португалия, Полша и Ирландия. Ежегодно участва в научни и практически конференции в България и в чужбина. Има научни публикации в специализирания печат в областта на гражданско право (обща част), семейно и наследствено право, облигационно право и граждански процес.