Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Красимира Мирчева

Красимира Мирчева завършва „Право“ и придобива магистратура по „Европейска интеграция“, специалност „Европеистика“, в СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава и магистърска степен по „Стопанско управление“ от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Икономическия институт при БАН. Присъдена ѝ е образователна и научна степен „доктор“ по Административно право и административен процес в УНСС.

Автор е на статии в областта на доказването, доказателствата и доказателствените средства в административния процес, публикувани в периодични научни издания.