Продължете към съдържанието

Показване на 4 резултата

Книги от Красимир Димитров

Красимир Димитров е цивилист и университетски преподавател, декан на ЮФ на Русенски университет „Ангел Кънчев“.

Завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“. Специализирал е във Вашингтон и Ню Йорк. От 1992 г. е редовен асистент по гражданско и семейно право в ЮФ СУ „Св. Климент Охридски“. Преподава още в УНСС, Варненския икономически университет, Военна академия „Георги Раковски“, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и РУ „Ангел Кънчев“. През 1999 г. учредява в Русе фондация „Правна клиника“, съвместно с Американската асоциация на юристите.

От 1997 до 2003 г. Димитров е член на експертните работни групи, подготвящи редица законопроекти в Народното събрание. Член е на Международната работна група по защита на личните данни в телекомуникациите и на Експертната група по защита на личните данни в EURODAC. В периода 2002–2014 г. е член на Комисията за защита на личните данни.�тариуси, помощник-нотариуси, адвокати, съдии по вписванията и всички, които се интересуват от разглежданата материя.