Продължете към съдържанието

Показване на 2 резултата

Книги от Ивайло Цонков

Ивайло Асенов Цонков е главен асистент по наказателно-процесуално право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, доктор по право, адвокат в Софийска адвокатска колегия.

         Област на основните му научни интереси са наказателноправни науки, като в тази връзка е осъществявал и разнообразна експертна дейност :

          1998 - 1999 – член на работната група, изготвила проекта за промени в НПК, приети от НС през 2000 г., насочени към съобразяване на българския наказателния процес с изискванията на КЗПЧОС и практиката на ЕСПЧ;

         2006 – 2007 – член на експертната група към парламентарната комисия за ІV–та поправка на Конституцията на Република България;

         2007 - 2009 – член на Консултативния съвет по законодателството към Председателя на 40-то Народно събрание;

         2009 – 2011 – член на експертни групи към Министерството на правосъдието, работили по промени на наказателноправното законодателство (НПК, НК и други закони);