Продължете към съдържанието

Книги от Христо Паунов

Христо Паунов живее и работи в град Пловдив. Завършва е средното си образование в математическа гимназия „Акад. Кирил Попов“. Висше образование по специалността „Право” завършва в Юридическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. През 1999 г., след конкурс, започва работа в ЮФ на ПУ „П. Хилендарски”, където работи и сега в катедра „Публичноправни науки“. Провежда лекции и упражнения по конституционно право, конституционно правосъдие, конституционни основи на публичната администрация, конституционни основи на международните отношения и др. Участвал е в работата на правните клиники и координира дейността на Студентския клуб по международно хуманитарно право към ЮФ на ПУ. Водил е курсове по основи на правото и правно регулиране на бизнеса в Европейското висше училище по икономика и мениджмънт – Пловдив.
Защитава дисертационен труд в Института за държавата и правото при Българската академия на науките и има придобита научна степен „доктор по право“. Доцент е по конституционно право в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“. От 2017 г. е заместник-декан на същия университет.
Христо Паунов има обществена активност, свързана с професионалната му насоченост и научно-преподавателската му дейност. Той член на Националния съвет на Българския Червен кръст. Бил е член на Националната етична комисия по трансплантация (2010–2015 г.) и председател на Българския Младежки Червен кръст (2000–2002 г.). През 2013 г. е издадена книгата му „Ревизия на Конституцията на Република България“, а през 2016 г. – книгата „Държавни символи“.
Участвал е в конференции, семинари, обучения и специализации в България, Швейцария, Великобритания, Австрия, Италия и Полша. Има публикации в български правни списания и сборници, както и в периодичния печат.
Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.