Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Доц. д-р Маргарита Златарева

Родена е в гр. Карлово, където завършва гимназия „Васил Левски“. Следва право в ЮФ на СУ „Св. Климент Охридски“, специализира банково право в Joint Wienna Institute, Австрия, и конституционно правораздаване в гр. Карлсруе, Германия.

Тя е била граждански и търговски съдия във всички инстанции – районен съд, окръжен съд и ВКС. Била е и конституционен съдия, след което влиза в академичните среди като преподавател по граждански процес.

Автор е на учебник по Международен граждански процес, на монографии, сборници и десетки научни статии в областта на дружественото, нестопанското право и гражданския процес, съавтор на „Граждански процесуален кодекс – приложен коментар“.