Продължете към съдържанието

Книги от Доц. д-р Васил Киров

е доктор по право. Роден е през 1963 г. Завършва Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Работи като адвокат и в банковия сектор. Специализира в Баварската криминална служба и във финансоворазузнавателната служба на САЩ – FinCEN. Член е на Правителствената комисия за координация на работата по борбата с корупцията и на Съвета за координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на европейските общности. Зам.-председател на Съвета на директорите на Националния оперативен център по наркотиците.
През декември 2003 г. е избран за зам.-председател на Комитета по оценка на мерките срещу изпирането на пари (MONEYVAL) на Съвета на Европа в Страсбург.
Преподава в СУ „Св. Климент Охридски“ дисциплините „Конституционно право на Република България“ и „Европейски конституционализъм“. Автор е на две монографии. Владее английски и руски език. Семеен, с една дъщеря.
В Агенцията за финансово разузнаване работи от създаването й. От март 2002 г. е неин директор.
Не бяха намерени продукти, отговарящи на критериите Ви.