Продължете към съдържанието

Показване на 4 резултата

Книги от Димитър Радев

Димитър Радев е роден през 1959 г. в София. Завършва „Право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1989 г. до 2001 г. преподава в същия факултет, а от 2001 г. е доцент по теория на държавата и правото в Юридическия факултет на УНСС. Професор по същата специалност в същия факултет от 2007 г. Защитава докторска дисертация през 1994 г. на тема „Разделението на властите като гаранция за правото“, а през юни 2017 г. е „доктор на юридическите науки“ с дисертация на тема „Нормативизъм и институционализъм в правото“. Специализира в Германия, Австрия и Гърция. Чете лекции по обща теория на правото, общо учение за държавата и организация и функция на съдебната власт. Бил е член на ЦИК през 2005 г. и 2006 г. Проф. Радев е член на Софийската адвокатска колегия от 1993 г. Има издадени седем монографии и десетки статии в научни издания, както и в периодичния печат.