Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Десислава Петрова

Десислава Петрова завършва право в УНСС през 2005 г. Последователно е младши прокурор (2007–2010) и прокурор (от 2010) в Софийска районна прокуратура. От 2013 г. е хоноруван асистент по наказателнопроцесуално право в Академията на МВР, а от 2016 и в Университета за национално и световно стопанство. Впериода 2015–2016 е постоянен преподавател по наказателно право и процес на кандидатите за младши прокурори. През 2015 г. защитава докторантура по наказателен процес.