Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Цветан Станкулов

е завършил Висшия институт за народно стопанство, Варна. Работил е като експерт, директор и главен директор на стопанска организация. В столицата е избиран за заместник кмет на община "Възраждане" по бюджета и финансите.
В данъчната администрация е работил като главен данъчен експерт - методолог по корпоративното подоходно облагане. Участвал е в изготвянето на нормативните актове по данъчното законодателство и учебно-практически материали за счетоводните и данъчни практики.
През последните години е данъчен консултант на свободна практика и сътрудник на реномирани икономически издателства. Автор е на книги, сборници, монографии и многобройни публикации в специализираните издания.
Лектор е по приложимостта на подоходното данъчно законодателство в стопанската и бюджетната сфера