Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Атанас Петров

Атанас Петров завършва специалност „право“ в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2007 г. От февруари 2009 г. е адвокат, член на Софийска адвокатска колегия, практикуващ в областта на гражданското и търговското право. През март 2014 г. започва обучението си като редовен докторант в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство, като от този момент е и хоноруван асистент. Февруари 2018 г. защитава докторска дисертация на тема „Частноправни аспекти на непаричната вноска в капиталово търговско дружество“, а от есента на същата година се присъединява към Катедра „Частноправни науки“ към ЮФ на УНСС като редовен асистент.