Продължете към съдържанието

Показване на 2 резултата

Книги от Атанас Иванов

Атанас Иванов е доктор по право, последователно адвокат и съдия,  преподавател по гражданско процесуално право. Автор е на книгите „Актове, подлежащи на касационно обжалване по ГПК”, „Съдебните актове в гражданското съдопризводство”, както и на множество публикации в сборници и в периодичния правен печат на теми в областта на гражданското процесуално право.