Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Анатолий Тимофеевич Фоменко

, роден през 1945 г., е академик в Руската академия на науките (РАН), действителен член на Руската академия за естествени науки (РАЕН), действителен член на Международната академия на науките на висшите училища (МАН ВУ), доктор на физико-математическите науки, завеждащ катедра в механико-математически факултет на Московския университет. След като решава известния проблем на Плато в теорията за спектралните минимални повърхности, създава теория на инвариантите и тънката класификация на интегрируемите динамични системи на Хамилтън. Лауреат е на Държавната награда на Руската федерация за 1996 г. (в областта на математиката) за цикъла си трудове по теория на инвариантите на многообразията и динамичните системи на Хамилтън. Автор е на повече от 200 научни статии, на 30 монографии и учебници, специалист е в областта на геометрията и топологията, вариационното смятане, теорията на минималните повърхности, симплектичната топология, геометрията и механиката на Хамилтън, компютърната геометрия. Автор е на няколко книги за разработването и прилагането на нови емпирико-статистически методи в анализа на историческите летописи, хронологията на древността и средновековието.