Продължете към съдържанието

Показване на единичен резултат

Книги от Александър Стефанов


Александър Стефанов е Старши адвокат, ръководещ отдел данъчно право в Си Ем
Ес Камерън Маккена ЛЛП (Великобритания) – клон България. В периода 2001 – 2011 г. е работил в данъчно-правните отдели на Ърнст и Янг, Прайсуотърхаус Купърс България и АФА. Има богата и разнообразна практика в предоставянето на данъчно-правни кон- султации и услуги на български и мултинационални компании и групи. Основният му професионален опит е в следните области: международно данъчно облагане и данъчно планиране; данъчна защита и процес; ДДС; трансферно ценообразуване. Притежава и значителен опит като лектор при изнасянето на целодневни курсове и практически семинари по въпроси, свързани с тълкуване на СИДДО и процедурите по прилагането им в България. Публикувал е статии по актуални данъчни въпроси.