Продължете към съдържанието

Показване на 3 резултата

Книги от Аделина Хаджийска

Аделина Хаджийска завършва право в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. От 2017 г. е доктор по наказателен процес при Българската академия на науките. Специализирала е в института „Макс Планк“ за чуждестранно и международно наказателно право във Фрайбург, Германия. Завършила е успешно курс по правото на Европейския съюз и неговото прилагане в България, както и курс по публична дипломация и лобиране към Института по публична администрация.

През 2018 г., като експерт към Министерството на правосъдието, взима участие в тристранните преговори с Европейския парламент относно законопроекта за разширяване на Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS-TCN), както и в редица експертни срещи относно транспонирането на европейски актове в националното ни законодателство. Участвала е като експерт в работни групи за законодателни промени. Член е на Европейския форум за възстановително правосъдие.

Понастоящем работи като адвокат при Софийска адвокатска колегия.