Продължете към съдържанието

Общи условия и правила за провеждане на кампания „Приказно пътешествие”

Кой казва, че приключенията се крият само в приказките? Те могат да бъдат навсякъде около нас – стига да имаме въображението и смелостта да се впуснем в тях! Ще потегляме ли? Екипът на издателство „Сиела“ и Иво Сиромахов канят всички малки приключенци на „Приказно пътешествие“ из 20 любими дестинации в България, където ги очакват специални награди!

Как да се включите в играта?

Участниците в играта трябва да:
– последват Фейсбук страницата на „Приказно пътешествие“ – https://www.facebook.com/prikaznopateshestvie
– посетят всички 20 локации, посочени в книгата;
– да снимат книгата на фона на 20-те обекта, така че ясно да личи, че снимката е направена там;
– публикуват тези снимки на Фейсбук страницата на „Приказно пътешествие“

Всеки участник, изпратил снимка и от двайсетте локации, получава специална награда ПЪЗЕЛ с корицата на „Приказно пътешествие“.
Срокът за участие е 17 юни 2022 – 31 май 2023 г.

Всички участници, които са изпълнили условията и са посетили и 20-те обекта, ще имат възможността да играят в томбола за награда ЕЛЕКТРОНЕН ЧЕТЕЦ POCKETBOOK PB628 TOUCH LUX 5 INK BLACК и калъф POCKETBOOK COVER JPB626(2) BLUE/BLACK
Победителят ще бъде изтеглен на 1 юни 2023 г. и ще бъде обявен чрез отбелязване в коментар и чрез съобщение в Messenger.

Следвайки картата в края на книгата „Приказно пътешествие“ малките читатели ще могат да посетят различните локации от приказките и да изживеят приключенията на героите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯ „ПРИКАЗНО ПЪТЕШЕСТВИЕ“: 

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР И ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КАМПАНИЯТА

Организатор на кампанията „Приказно пътешествие” за клиенти на издателство „Сиела”, наричана по-нататък за краткост „Кампанията”, е „Сиела Норма“ АД, ЕИК 130199580, седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1510, бул. „Владимир Вазов” № 9, представлявано от изпълнителния директор Веселин Тодоров, тел. за контакт: +359 2 90 30 062, наричано по-долу за краткост „Организатор”.

Настоящите Общи условия и правила за провеждане на кампания „Приказно пътешествие” (общи условия) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни през целия период на провеждане на Кампанията на интернет страницата на Организатора: www.ciela.bg. Включвайки се в Кампанията, участниците дават съгласието си да бъдат обвързани от настоящите общи условия и да се съобразяват с техните клаузи.

Организаторът си запазва правото да променя тези общи условия, при условие че публично оповести промените по същия начин, по който са обявени настоящите общи условия на интернет страницата на Организатора: www.ciela.bg, като промените влизат в сила незабавно след оповестяването им. Участниците в Кампанията следва сами да следят на адрес: www.ciela.bg, за промени в общите условия.

 

РАЗДЕЛ 2. МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията се организира на български език и се провежда във Фейсбук страницата „Приказно пътешествие“, чийто администратор е авторът на изданието „Приказно пътешествие“ – Иво Сиромахов.

 

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КАМПАНИЯТА

Кампанията стартира на 17.06.2022 г. и продължава до 31.05.2023 г. Организаторът си запазва правото да удължи или съкрати продължителността на Кампанията, при условие че оповести промяната предварително на Интернет страницата си: www.ciela.bg, и на Фейсбук страницата Приказно пътешествие (https://www.facebook.com/prikaznopateshestvie).

 

РАЗДЕЛ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

В Кампанията имат право да участват физически лица на възраст над 14 години, които последват Фейсбук страницата Приказно пътешествие,  снимат се с изданието на книгата на издателство „Сиела” „Приказно пътешествие“ с автор Иво Сиромахов в периода на Кампанията на фона на 20-те обекта, включени в него, така че ясно да личи, че снимката е направена на фона на съответния обект, и публикуват тези снимки доброволно на Фейсбук страницата Приказно пътешествие (https://www.facebook.com/prikaznopateshestvie) до 31 май 2023 г., като по този начин приемат настоящите общи условия, с изключение на служители на Организатора, както и членове на техните семейства (деца, родители, съпрузи).

Публикуването на снимки на лица на възраст между 14 и 18 години следва да се извърши от Фейсбук профилите на техните родители/законни представители, като с това последните изразяват съгласието си за събирането и обработването на съответните лични данни на децата за целите на Кампанията.

Пълен списък на участващите в Кампанията обекти:

 1. Пещерата Венеца;
 2. Белоградчишките скали;
 3. Крепостта „Баба Вида“;
 4. Скалният манастир до село Иваново;
 5. Крушунските водопади;
 6. Занаятчийските работилници на Етъра;
 7. Часовниковата кула в Добрич;
 8. Фарът на нос Шабла;
 9. Дворецът в Балчик;
 10. Кукленият театър във Варна;
 11. Островът „Света Анастасия“;
 12. Село Бръшлян;
 13. Розоварната „Дамасцена“;
 14. Старинната аптека „Хипократ“ в Пловдив;
 15. Дяволският мост на река Арда;
 16. Роженската обсерватория;
 17. Резерватът за мечки в Белица;
 18. Поповото езеро в Пирин;
 19. Кордопуловата къща в Мелник;
 20. Университетска библиотека „Св. Климент Охридски“

 

РАЗДЕЛ 5. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ПРАВИЛА НА КАМПАНИЯТА

Кампанията представлява вид лоялна програма, която дава възможност на клиенти на Организатора и почитатели на писателя Иво Сиромахов да получат награда пъзел срещу публикуване на 20 снимки от посочените в раздел 4 локации на специално обозначената Фейсбук страница за участие: https://www.facebook.com/prikaznopateshestvie, и след спазването на тези условия – да участват в томбола за наградите, описани в раздел 6.

Едно лице може да участва в Кампанията само веднъж, с ограничен брой снимки – 20 – при спазване на правилата за участие и в периода на провеждане на Кампанията.

Снимките се считат за валидни, само ако включват изданието „Приказно пътешествие“ на фона на участващите обекти в периода на Кампанията.

Всички участници в Кампанията, които са последвали Фейсбук страницата Приказно пътешествие и са публикували 20 снимки, спазвайки условията, посочени по-горе, ще получат пъзел и правото да участват в томбола за награда електронен четец + калъф. Победителят ще бъде изтеглен на случаен принцип от писателя Иво Сиромахов в присъствието на представители на Организатора.

 

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Всички участници в Кампанията, които са публикували 20 снимки, спазвайки условията, посочени по-горе в предходните раздели, получават пъзел от 300 части на стойност 19,99 лева, както и правото да участват в томбола за награда електронен четец POCKETBOOK PB628 TOUCH LUX 5 INK BLACК на стойност 319,00 лева и на калъф POCKETBOOK COVER JPB626(2) BLUE/BLACK на стойност 39,00 лева.

 

РАЗДЕЛ 7. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧАТ НАГРАДА

Право да получи награда има всеки участник, който отговаря на условията на Кампанията и публикува на страницата „Приказно пътешествие“ 20 снимки от 20-те включени в изданието „Приказно пътешествие“ обекта, като по този начин той заявява желанието си да получи награда в периода на провеждане на Кампанията.

Участник, който е обиколил горепосочените 20 обекта, снимал е изданието на „Приказно пътешествие“ на избран фон, така че лесно да личи, че това са изброените в изданието обекти, но не заяви на Фейсбук страницата Приказно пътешествие желанието си да получи награда в рамките на Кампанията, не може да има претенция за получаване на награда.

След приключване на периода на Кампанията на 31 май 2023 г. всички лица, качили снимки от 20-те обекта при условията по-горе, участват в томбола с имената си, които са предоставили за получаването на награда пъзел с лично съобщение до администратора на Фейсбук страницата Приказно пътешествие. На 1 юни 2023 г. в 10:00 ч. Иво Сиромахов ще изтегли победителя от томболата в присъствието на трима представители на Организатора. Имената на победителя ще бъдат изтеглени на живо чрез Live stream във Фейсбук страницата Приказно пътешествие, който ще бъде споделен на страницата на Ciela Books.

Победителят ще бъде обявен чрез отбелязване в коментар и чрез съобщение в Mеssenger.

 

РАЗДЕЛ 8. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска замяна на наградите срещу паричната им равностойност или други материални или нематериални продукти, услуги или облаги.

 

РАЗДЕЛ 9. ТАКСИ

Организаторът на Кампанията няма да бъде отговорен за заплащане на каквито и да било такси, данъци или други финансови задължения, касаещи предлаганите награди, които ще бъдат за сметка на участниците, с изключение на данъци, които по закон са задължение на Организатора на Кампанията.

 

РАЗДЕЛ 10. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ НА ОРГАНИЗАТОРА

Организаторът има неотменимото право по своя преценка да прекрати Кампанията по всяко време, в случай че настъпят сериозни злоупотреби от страна на участниците, при нарушаване на общите условия на Кампанията или при форсмажорни обстоятелства, както и ако на друго основание прецени, че това е необходимо. Прекратяването на Кампанията се обявява на страницата на Организатора във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/prikaznopateshestvie и на уеб страницата на Организатора: www.ciela.bg. При прекратяване на Кампанията Организаторът не дължи каквито и да е компенсации и/или неустойки на участниците и на трети лица.

Участници, които не спазват настоящите общи условия, ще бъдат дисквалифицирани без допълнително уведомление.

РАЗДЕЛ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

С предоставянето на своите данни, необходими за участие в Кампанията, както е описано по-горе, участниците или техните родители/законни представители заявяват съгласието си за участие в Кампанията, приемат нейните условия и дават съгласието си съответните лични данни (име и фамилия, телефон) да бъдат обработвани от „Сиела Норма“  АД в качеството на администратор на лични данни за целите на провеждане на настоящата Кампания. Предоставените лични данни ще се обработват в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните), Закона за защита на личните данни и останалите разпоредби на приложимото българско законодателство относно защита на личните данни. Декларация (политика) за поверителност на данните на „Сиела Норма“ е публикувана на интернет адрес: https://ciela.bg/2022/06/novini/obshti-usloviya-i-pravila-za-provezhdane-na-kampaniya-prikazno-pateshestvie

 

РАЗДЕЛ 12. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Споровете между Организатора и участник във връзка с Кампанията ще се решават по приятелски начин, чрез преговори, а при непостигане на съгласие – от компетентния български съд по седалището на Организатора.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *