Издателство СИЕЛА обявява анонимен конкурс за публикуване на неиздаван български роман

Издателство Сиела обявява анонимен 
КОНКУРС
за публикуване на неиздаван

НОВ БЪЛГАРСКИ РОМАН

 

 Първа награда

Сключване на авторски договор

Публикуване в най-голямото българско
издателство „Сиела”

3000 лева първоначален
авторски хонорар

Разпространение в книжарските вериги
на страната

Рекламна кампания и популяризиране на
автора и книгата

 

Втора награда

Сключване на авторски договор

Публикуване на романа в издателство
Сиела

Разпространение в страната

Рекламна кампания и популяризиране на
автора и книгата

 

КАКВО ТЪРСИМ?

Издателството търси следващия любим български роман и с този конкурс протяга
ръка към всички пишещи. Конкурсът е анонимен и без каквито и да е ограничения в
тематично, жанрово и стилово отношение. Бъдете сигурни, че пращате най-доброто,
което можете да дадете от себе си – добре редактиран ръкопис, издържани образи,
увлекателен сюжет и вълнуваща история.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА?

Окуражаваме да участват както неиздавани, така и вече публикувани и
утвърдени писатели. Възрастови ограничения няма. Единственото, което има
значение, са историята, която разказвате, и вашите писателски умения. Текстовете ще се четат от специално избрано и обявено по-късно тричленно жури
от професионалисти. 

КАКВИ СА УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ?

∙ Ръкописът не трябва да е публикуван досега, под каквато и да е форма – печатна
или електронна.

∙ Ръкописът не трябва да съдържа името на автора, нито индикации за авторството.

∙ Ръкописът може да се изпраща само в електронен вид, като в имейл адреса не
трябва да има индикация за авторство
(например ivan_petrov@yahoo.com)

∙ Ръкописът трябва да е в PDF формат.

∙ Шрифт:  Times New Roman, размер 14

∙ Междуредие: 1,5

∙ Номерирани страници

ВАЖНИ ДАТИ

Приемане на ръкописите – от 17 февруари 2014 г. до 17.00 ч. на 17 юни 2014
г.

Обявяване на 5-те най-добри ръкописа – на 18 август 2014 г.

Обяване на първа и втора награда на специална церемония – на 30 септември

Премиера на романа, получил първа награда – на 1 декември 2014 г.

Внимание: Анонимността на конкурса е условие, на което държим изключително
много, затова текстове, които не отговарят на горепосочените условия, ще бъдат
дисквалифицирани!

Очакваме ръкописите ви на имейл: konkurs@ciela.com

Комуникация с администраторите на конкурса:

На имейл адреса, от който е изпратен кандидатстващият текст,
администраторите на конкурса изпращат потвърдителен имейл с идентификационен
номер, под който романът е регистриран в конкурса. Този номер и имейл
кореспонденцията се пазят от автора до края на конкурса.
Комуникация с
администраторите на конкурса по различен от описания начин, както и опити за
индикиране на авторството са неприемливи и могат да доведат до дисквалифициране
на участващия в конкурса текст.

За псевдоним на автора по смисъла на чл. 7, ал. 1 и 2 ЗАПСП до окончателното
приключване на конкурса се счита имейл адреса, от който е изпратен ръкописът.
Идентификационният код на издателството е само с цел запазване на
анонимността на автора по време на  конкурса, но се предоставя на автора и
след обявяване на конкурса ще се ползва заедно с посочения имейл като начин за
идентифициране на автора на произведението. Адресите на имейлите, от
които се изпращат произведенията няма да се публикуват в публичното
пространство по време на провеждане на конкурса, но ще бъдат записвани върху
ръкописите, изпратени от тях, заедно с кода на издателството. С изпращането на
имейл за участие в конкурса на издателство „Сиела” всеки от участниците
се счита, че дава съгласието си за използване на произведението му в
съответствие с всички условия на конкурса и няма претенции към издателството за
начина на провеждането на конкурса. С изпращането на имейл за участие в
конкурса на издателство „Сиела” всеки участник предоставя съгласие
кореспонденцията с него да се води на посочения от него имейл – този от който е
изпратен ръкописът за участие в конкурса.

 

🙂 Сиела пожелава успех на
участниците! 🙂

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *