Продължете към съдържанието

Излиза книгата: Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане, сключени от Република България

Очаквайте от 18 декември на книжния пазар за правна литеаратура книгата:

Спогодби за избягване на двойнотоданъчно облагане, сключени от Република България
Текстове и авторски коментари  

Издателство Сиела издава сборник с всички български спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) със съдействието на Си Ем Ес Камерън Маккена. За първи път в едно книжно тяло са събрани всички действащи СИДДО, заедно с протоколите към тях. Всеки практик, докоснал се до тази материя, е усетил липсата на такова издание досега.   Книгата съдържа и авторски коментари относно:

  • основните характеристики и принципи на тълкуване на СИДДО, изготвен от Искра Славчева, директор на дирекция СИДДО в Национална агенция за приходите (НАП); и
  • процедурните особености на прилагането на СИДДО в България, изготвен от адвокат Александър Стефанов, ръководещ данъчната практика на СИ Ем Ес Камерън Маккена в България.

Освен теоретичните въпроси, в коментарите са разгледани конкретни текстове от спогодбите и са дадени практически примери и препратки към релевантната съдебна практика.  

Изданието ще бъде полезно за всички, които тълкуват и прилагат СИДДО, както от страна на приходната администрация, така и от реалния бизнес консултантската общност.  

…………………………………………………………………………………………………………………..  

Ciela Publising House in cooperation with CMS Cameron McKenna is issuing a book comprising all of Bulgaria`s Double Taxation Treaties (DTTs). All of the current DTTs along with the protocols attached to them are coming together in one book for the first time. Any practitioner who ever had to deal with this subject matter has felt the need for such an edition.  

The book also contains commentaries on:

  • the basic characteristics and principles for interpreting DTT, written by Iskra Slavtcheva, director of DTT department at the National Revenue Agency (NRA); and
  • procedural specifics for the application of DTTs in Bulgaria, written by Alexander Stefanov, head of CMS Cameron McKenna`s Tax practice in Bulgaria.

Besides the theoretical issues, the commentaries look at specific treaties` excerpts, practical examples and references to relevant court practices.  
The edition will be useful for anyone who interprets and uses DDTs in the revenue administration, as well as in the business and consulting communities.  

Информация за авторите:

Г-жа Искра Славчева е директор на дирекция „Спогодби за избягване на двойното данъчно облагане“ (СИДДО) в Националната агенция за приходите. Започва да се занимава с данъчните спогодбите през 1993 г. в данъчната администрация при Министерството на финансите.
Г-жа Славчева е главен преговарящ на Република България по СИДДО и компетентен орган по обмена на информация и процедурата по взаимно споразумение съгласно данъчните спогодби. Член е на Комитета по международно сътрудничество по данъчни въпроси към ООН. Има известен брой публикации по проблемите на СИДДО. През 2008 под нейно ръководство и участие бе издаден българския превод на Модела на данъчна спогодба за доходите и имуществото на ОИСР (кратка версия от 2005 г.)., който Република България следва по принцип в своята договорна практика.    

Александър Стефанов е Старши адвокат, ръководещ отдел данъчно право в Си Ем Ес Камерън Маккена ЛЛП (Великобритания) – клон България. В периода 2001 – 2011 г. е работил в данъчно-правните отдели на Ърнст и Янг, Прайсуотърхаус Купърс България и АФА.
Има богата и разнообразна практика в предоставянето на данъчно-правни консултации и услуги на български и мултинационални компании и групи. Основният му професионален опит е в следните области: международно данъчно облагане и данъчно планиране; данъчна защита и процес; ДДС; трансферно ценообразуване. Притежава и значителен опит като лектор при изнасянето на целодневни курсове и практически семинари по въпроси, свързани с тълкуване на СИДДО и процедурите по прилагането им в България. Публикувал е статии по актуални данъчни въпроси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *