Книга, която превръща идеите в действие

Статия за книгата "Освободеното благосъстояние" на Елена Панаритис от редактора Павлина Петкова

КНИГА, КОЯТО ПРЕВРЪЩА ИДЕИТЕ В ДЕЙСТВИЕ                

Ако съчетаете въображение, прагматичност, търпение и последователност, ще получите книгата на Елена Панаритис „Освободеното благосъстояние“. Но това не е всичко. Книгата е пример как теорията може да „влезе“ в практиката, а практиката да се осмисли като теория. При това: с вдъхновение и на чудесен език, идващ от реалността. Което го прави жив и образен; понятен, но и обобщаващ. Тук заслугата е и на преводача. Става дума за пазара на имоти. Но как да „стигнат“ до него къщи и парцели, които не са докрай узаконени като собственост на стопаните им? Как да постъпим, ако имаме дом и земя, които безспорно ни принадлежат, но документално не сме удостоверили това, защото ни липсват достатъчно средства или регистрите са тромави? На всичкото отгоре, по същите причини, не можем да ги ползваме като залог пред банките, за да ги обновим и направим по-примамливи като „стока“ или с кредита срещу ипотека да започнем малък бизнес; не сме в състояние дори да ги продадем, защото някой друг може да претендира за тях!? Имат ли отговор тези въпроси в света на прагматичното, каквото е един пазар на недвижими имоти? Оказва се – да. Начетена в теоретичните възгледи за икономическия растеж и неговите модели – паралелни и в исторически план, авторката набляга на връзката му с институциите. За своята теза тя не само стъпва върху авторитетни академични източници, но и прилага прилежен и красноречив „отчет“ за стореното в институционалната реформа в Перу (подпомогната от Световната банка), чиято цел е да доведе до изграждането на пазара на имоти чрез доверие, както и до „освобождаване на благосъстоянието“ за средните и по-бедни слоеве. Значението на правата на собственост, чиято липса поражда „неформалното“ – понятие, въведено от авторката като проява извън обхвата на закона, но не непременно в нарушение на закона, е аргументирано „на фона“ на необходимостта от промяната на отговорните за това институции и етапите на тази промяна. Чрез подхода „анализ с проверка на действителността“ Елена Панаритис – която има богат и непосредствен опит в областта на правата на собственост и свързаните с тях институционални реформи, дава ясни насоки как да се предприемат подобни промени. „Книгата представлява интерес за широка и разнообразна читателска публика“, отбелязва Франи Лотие – вицепрезидент на Института на Световната банка. И изброява: политически ръководители в развитите страни, които търсят решения за занемарени градски квартали; политически ръководители в развиващите се страни, които се стремят да подобрят икономическата среда и да осигурят по-добър достъп на бедните до собствеността; заинтересовани граждани, които искат да гарантират спестяванията и вложенията си; инвеститори в недвижими имоти, които проучват нови пазари… „Освободеното благосъстояние“ е много съществен принос към все по-обемната литература по въпросите на институционалната реформа като ключов елемент на икономическото развитие“, пише в предговора на книгата прочутият модерен мислител Франсис Фукуяма. И продължава: „Макар и убедително обоснована от теоретична гледна точка, книгата излиза далеч извън границите на наличната теоретична литература и съдържа практически съвети как може да се извърши реформата. Понеже потенциалът на съвременния, определен от пазара растеж, никога не може да се реализира без способност идеите да се превръщат в практика“. Именно в този свят – на превръщането на идеите в практика, предстои безкрайно приятно, смислено и креативно пътешествие на читателя на „Освободеното благосъстояние“. При това – чрез увлекателно разказани лични истории, което прави книгата човечна, интимна и изпълнена с надежди за промяна към по-добро.  

Павлина Петкова      

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *