Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Трета национална конференция „Предизвикай правото!” 2017

21 Април 2017 | 13:01
На 27 октомври 2017 г. в Конферентна зала на ВКС в Съдебната палата ще се проведе ТРЕТА НАЦИОНАЛНА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ „Предизвикай: ПРАВОТО!“ на тема „Предизвикай: НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТТА!“. Организатори са Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюзът на съдиите в България.
Конференцията има за цел да представи доклади и проучвания на юристи от всички юридически професии, посветени на проблемите на производството по несъстоятелност, както и на новосъздадената Част пета на Търговския закон, уреждаща производството по стабилизация.
Конкретните теми, върху които се съсредоточава конференцията на Професионален сайт „Предизвикай правото!“ (ChallengingTheLaw.com) и Съюза на съдиите в България на тема „Предизвикай: Несъстоятелността!“, са:
- проблеми на търговската несъстоятелност, които са поставени в тълкувателно дело № 1/2017 г. на ОСТК на ВКС;
- проблеми на търговската несъстоятелност, свързани с последните изменения и допълнения на Търговския закон, направени с ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.;
- проблеми, свързани с производството по стабилизация на търговец, уредено в Част пета от Търговския закон (нова, ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г., в сила от 01.07.2017 г.);
- фигурата на синдика в производството по несъстоятелност: видове синдик, упражняване на правомощията и осъществяване на функциите на синдика като орган по несъстоятелността и като представител на предприятието на длъжника;
- проблеми, свързани с фазата по разглеждане на молбата за откриване на производство по несъстоятелност: изисквания по отношение молбата, активна и пасивна легитимация, предпоставки за откриване на производството, действия на решението;
- проблеми, свързани с фазата по предявяване и приемане на вземанията на кредиторите: срокове за предявяване, изготвяне и обявяване на списъци с приети и неприети вземания, предявяване на установителен иск по чл. 694 ТЗ и участието на синдика в производството, провеждане на събрание на кредиторите и право на глас на кредитор с оспорено вземане;
- проблеми, свързани с възможността за оздравяване на предприятието на търговеца;
- проблеми, свързани с фазата по осребряване на имуществото, част от масата на несъстоятелността и извършване на разпределение между кредиторите;
- прекратяване и възобновяване на производството по несъстоятелност – хипотези и правни последици;
- конкуренция между производството по несъстоятелност и други производства – индивидуално принудително изпълнение по ГПК, принудително изпълнение по ДОПК, отношение между производството по несъстоятелност и изпълнението по Закона за особените залози след промените, направени с ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г.;
- проблеми, свързани с производството по несъстоятелност на банка;
- проблеми, свързани с производството по несъстоятелност на застраховател.
Конференцията е предназначена за всички юристи, които търсят отговорите на съвременните и (не)традиционните въпроси, поставяни от производството по търговска несъстоятелност и производството по несъстоятелност по ЗБН и КЗ.
Заповядайте и участвайте в третата съвместна национална конференция на Професионален сайт „Предизвикай правото!“ и Съюза на съдиите в България.
Подробна информация за необходимите документи за участие и сроковете за подаването им можете да научите тук.

Събития

пвсчпсн
    123
45678910
11121314151617
18
19
2021222324
252627282930 

» Най-продавани