Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди

Вещи в природно състояние: собственост и отговорност за вреди

Автор: Стоян Ставру

Илюстрации от: Адриана Ставру

Рецензенти: Стилиян Йотов , Проф. д.ю.н. Георги Пенчев , Мирослав Димитров

Художник на корицата: Стоян Кораков

Дата на издаване:Декември 2019

ISBN:978-954-28-3097-9

Страници:320

Корична цена:18 лв.


В началото на ноември Питър пристигнал от Лондон в България, за да опознае страната. Срещнал се с Павлина, с която се познавали от Англия, и нейната приятелка – Христина. Тримата решили да посетят Крушунските водопади. На следващия ден групата пристигнала в с. Крушуна и тръгнала нагоре по екопътеката. Времето било слънчево и топло за сезона. Вървели бавно и се наслаждавали на природата. Преминавайки през един от мостовете по екопътеката, в подножието на скалата, която се издигала над моста, Христина видяла как пада струйка пръст, но решила, че това е част от атракцията. И през ум не й минало, че става въпрос за срутище.

Въпросът за защитата на природата се поставя все по- остро не само в България, но и от цялата международна общественост. Настоящата монография има за цел да предложи възможни вещноправни решения на част от съществуващите екологични проблеми. Тези решения преминават през обосноваването както на една особена категория вещи: вещи в природно състояние, така и на един особен формат на собственост: пасивна природосъхраняваща собственост, основаващи се не толкова върху концепцията за употреба (права), колкото върху идеята за грижа (задължения) за природата. Предложе- нията са направени в контекста на въпроси относно отговор- ността за вреди, произлезли от вещи (чл. 50 ЗЗД), тъй като именно с този правен институт е свързан реален юридически казус, дал възможност на българската съдебна практика да осмисли понятието „вещи в природно състояние“.
СЪДЪРЖАНИЕ

Схеми и таблици 8•8

Списък със съкращения 9•10

Предисловие 13•15

Въведение 17•41
Ключови думи: вещи в природно състояние; публична собственост; обвързана частна собственост; активни/пасивни вещи; длжима грижа; непреодолима сила; вина.
1. Теза (предварително обобщение) 19•34
2. Фокус и ход на изложението 35•37
3. Основни въпроси в изследването 38•41

I. Вреди от вещи 43•79
Ключови думи: съдебна практика, вещ, субстантивна проява, безвиновна отговорност; надзор; вещ, предмет; енергия, животно, къща, дърво, заявителни искове, иск за страх от вреди, скала, стока; култивиране.
4. Вреди, произлезли от вещи 45•50
5. „Вредоносни“ вещи по ЗЗД 51•55
6. Видове вещи и вина по ЗЗД (отм.) 56•70
7. Отговорност ab rem 71•78

II. Непреодолима сила 79•122
Ключови думи: бедствие (природно и гражданско); непреодолима сила; авария; непредотвратими и извънредни обстоятелства; дължима грижа.
8. Бедствие 81•85
9. Непреодолима сила 86•95
10. Дължима грижа 96•99
11. Непреодолимата сила в договорното и в деликтното право 100•106
12. Съдебната практика 107•110
13. Правната доктрина 111•122

III. Конкретно природно събитие 123•142
Ключови думи: бедствие (природно); геоложка опасност; гравитационни процеси; срутище; природни явления; опазване на природата.
14. Срутище 125•127
15. Поставяне на конкретните въпроси 128•130
16. Природни явления извън вещта 131•132
17. Дължима грижа и опазване на природата 133•136
18. Междинни изводи по конкретните въпроси 137•141

IV. Вещи в природно състояние 143•192
Ключови думи: защитени зони; защитени територии: природни забележителности, защитени местности, резервати, поддържани резервати, природни резервати, природни паркове, национални паркове, паркове с национално значение; околна среда; дива флора, фауна и микота; дивеч; течаща вода и въздух; паметници на културата; вещи „в ротация“; деиндивидуализация на природните компоненти; селскостопански животни; животни компаньони; безстопанствени (изоставени) животни.
19. Биологично разнообразие 146•147
20. Нежива природа 148•160
21. Жива природа 161•179
22. Отговорност за вреди от вещи в природно състояние 180•191

V. Собственост и риск 193•206
Ключови думи: собственост; риск; ЗЗД (отм.); домашни животни, диви животни и животни, живеещи на свобода; конкретна предвидимост и предотвратимост; извънредността като необичайност.
23. Комуто ползите, нему и вредите 195•198
24. Исторически преглед: ЗЗД (отм.)199•202
25. Природата в нейния „чист“ вид 203•206

VI. Крайни изводи 207•207
Ключови думи: граница и природа; човешко тяло и защита; меват: „мъртви земи“ и „планини без господари“; метруке и ракабе; Джон Лок и Йохан Фихте; „офанзивна“ собственост, „дефанзивна“ собственост; доверителна собственост, полезна собственост, формална собственост, „празна“ собственост; пост-собственост; грижа, управление и съхранение; подземни богатства; крайбрежна ивица; републикански пътища; експлоатация; туристически пътеки; неикономическа (екологическа) употреба; застраховане; трансформация „обект – субект“.
26. От човешкото тяло до крайбрежната плажна ивица 209•253
27. Екопътеки отвъд правото 254•260
28. Отговорност на границата на възможното 261•272

Заключение 273•286
Ключови думи: вина и причина; благоразумие; висша сила (божествено); интелигенти вещи; самоуправляващи се автомобили; правосубектност; електронно лице; тайният живот на дърветата.

Послеслов 287•289

Списък на цитираните съдебни решения 290•291

Използвана литература 292•304

Още от Предизвикай: правото!

Още от автора


Събития

пвсчпсн
     12
345
6
789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани