Справочен и правен софтуер Издателство Е-Книжарница Проекти и обучения

Книги

Поредици

Автори

E-Книги

Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България

Установяване и отнемане на незаконно придобито имущество в законодателствата на Република Италия и Република България

Автор: Ивайло Василев

Художник на корицата: Дамян Дамянов

Дата на издаване:Септември 2015

ISBN:978-954-28-1882-3

Страници:192

Корична цена:17 лв.


Настоящият труд представлява сравнително правен анализ на законодателствата на Република Италия и Република България в сферата на установяването и отнемането на незаконно придобитото  имущество.

В него е направена правна квалификация на най-съществените форми и видове престъпна дейност, чрез които се реализират печалби и имущество с незаконен произход: укриване на данъци, неплащане на задължителни осигуровки, контрабанда, корупция, трафик на хора и наркотици, изнудване и други.

Подробно са разгледани понятията за „конфискация” и „отнемане” и някои спорни текстове в закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ).

Систематизирани са основните фактори в българското и италианското законодателство за отграничаване на лица, спрямо които е предприета проверка за установяване на имущество с незаконен произход.

Умелият теоретичен анализ, както и практическата насоченост на настоящия труд го правят изключително ценен за всички юристи с интерес в разглежданата област.

СЪДЪРЖАНИЕ

 

 

Използвани съкращения............................................................ 9

 

УВОД......................................................................................... 11

 

Глава първа. ЗАКОНОДАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА НА СТРАНИТЕ – ЧЛЕНКИ НА ЕС, И САЩ В ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ И НЕЗАКОННО ПРИДОБИТИТЕ АКТИВИ               15

 

Глава втора. „ОТНЕМАНЕ“ И „КОНФИСКАЦИЯ“ –

ПРИЛИКИ, С ДОМИНИРАЩИ РАЗЛИЧИЯ.................................. 26

1. Понятие за конфискация................................................. 26

2. Понятие за отнемане в полза на държавата на

имущество, придобито от незаконосъобразна дейност.... 28

3. Отнемане по ЗОПДИППД................................................ 29

4. Отнемане по ЗОПДНПИ.................................................. 30

5. Съпоставка между конфискацията по НК
и НПК и отнемането по ЗОПДНПИ...................................... 33

6. Международна законодателна уредба.......................... 39

 

Глава трета. ОРГАНИЗИРАНИ ПРЕСТЪПНИ ГРУПИ И СДРУЖЕНИЯ ОТ МАФИОТСКИ ТИП            43

1. Нормативна картина на понятието „Антимафия“

според законодателството на Република Италия.............. 43

2. Сдружението от мафиотски тип и организирана

престъпна група – две съпоставими парадигми................. 46

3. Корпоративна престъпност и организирана престъпност – съпоставителен анализ. Имуществени санкции. Предпоставки за имуществено разследване....... 53

4. Процедура по налагане на предохранителни мерки..... 69

 

 

Глава четвърта. ИМУЩЕСТВЕНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ..................... 84

1. Предмет на имуществените разследвания.................... 84

2. Условия и ред за започване
на имуществени разследвания.......................................... 96

3. Техники на разследване.
Основания и правна уредба............................................. 108

4. Доказателства и доказателствени средства

при установяване, отнемане и конфискация

на незаконно придобити имущества................................ 117

5. Субекти на разследване................................................ 125

6. Органи, осъществяващи имуществените

разследвания на субекти, принадлежащи

към мафиотски сдружения............................................... 147

7. Забрани, прекратявания и загубване на права.
Временно отстраняване от управлението
на имуществата................................................................ 154

8. Административно-правен статут

на секвестираните и конфискувани имущества................ 165

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.......................................................................... 173

 

ESTABLISHMENT AND WITHDRAWAL OF ILLEGALLY ACQUIRED PROPERTY IN THE LEGISLATION OF THE REPUBLIC OF ITALY AND REPUBLIC OF BULGARIA........................................... 177

 


Събития

пвсчпсн
     12
34
5
6789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      

» Най-продавани